Общините в Република България

Кметство Лесново

Кметство Лесново

с. Лесново, Общ. Елин Пелин

071552278, 071552276

kmetstvo_lesnovo@abv.bg

http://lesnovo.bg

Кметство Лесново се намира в община Елин Пелин, в източната част на Софийското поле, между склоновете на Стара планина от север и на Средна гора от югоизток, на двадесет и седем км. източна посока от София. Релефът на селото е високоравнинен и край него протича водосборната река Лесновска, която се влива в река Искър.

При разкопки до селото, край стар римски път (трети век) са открити останки от голямата римска пътна станция, наречена Бурагара (при траките Бугарака, Бурбурака).

 

Аеропрес - Лесново - Малкото летище за малката авиация

Първоначалното име на селото е Орманлъ от турски: Ormanlı, по-късно побългарено на Орманлия, и означава гористо място, оттам и днешното Лесново. През 1662 година османският пътешественик Евлия Челеби пише:

… и стигнахме в село Орманлии. И то е разположено в Софийското поле, с една джамия, триста къщи и е изцяло зиамет (Зиамет – особен вид ленно владение в Османската империя през средновековието с годишен доход от 20000 до 100000 акчета).

Лесновски манастир – Уикипедия

Кметство Лесново

Центърът на селото
В края на осемнадесети век турският управител на София строи в селото голям чифлик, който се превръща в лятна резиденция на софийските паши. През 1841 година френският дипломат Жером-Адолф Бланки посещава селото.

Най-известният лесновчанин е ковачът Никола Гуджов, който в село Мечка създал оръжейна работилница, в която се подготвяло въоръжение за Априлското въстание. Същият е наречен от Димитър Страшимиров Велик Круп на Априлското въстание.

През 60-те години на двадесети век бившият кмет на селото Коста Митов написва неговата история Село Лесново – кратък исторически очерк.

Една от забележителностите на селото е църквата Свети Архангел Михаил. Тя е построена в началото на миналия век и реконструирана в началото на този. Тя е единствената в региона трикуполна църква и една от малкото подобни в страната.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 5 / 5. Брой гласове: 231