Общините в Република България

Община Банско

Община Банско

Банско, Пл. Никола Вапцаров № 1

074988611

 obabansko@bansko.bg

www.bansko.bg

Община Банско
ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ
Кмет на Община Банско
Роден на 27.09.1964г.
Семеен, с две деца.
Образование: Висше, Магистър по Право, Магистър по Педагогика, Специалност „Машинен инженер“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“.
САШКА ГЕОРГИЕВА ВЪЧКОВА
Заместник кмет на Община Банско
Родена на 05.01.1962г.  в гр. Банско
Семейна, с 2 деца.
Образование: Висше – Магистър, Специалност „Математика“, Софийски университет “ Св. Климент Охридски“.

Община Банско е разположена в Югозападна България и обхваща Пирин, части от Разложката котловина, пролома Момина клисура на Места и Дъбражкия дял на Родопите. Релефът е равнинен до хълмист.

Общината има 8 населени места: гр. Банско, гр. Добринище, с. Места, с. Филипово, с. Кремен, с. Обидим, с. Осеново и с. Гостун.

Община Банско

Банско– една магическа симбиоза на история, традиции, култура. С всичко онова, което посетителят открива тук – старинна архитектура, героична история, автентичен фолклор, вековна култура, съхранени традиции и обичаи, специфична кухня, невероятен хумор и богата словесност-планинският, възторженски град е един своеобразен символ на българщината.

Релефът на общината е твърде разнообразен. Северната ѝ част заема южната половина на Разложката котловина, югозападната – големи части от Пирин планина, а източната – северозападните части от западнородопския рид Дъбраш. В тези си граници надморската височина варира от 600 m по течението на река Места в землището на село Кремен до пиринския първенец връх Вихрен (2914 m).

В източната част на общината, от север на юг пременава част от течението на река Места със своите притоци: Дисилица (д.), Ретиже (д.) и други. В южната част се намира горната (северна) част на пролома Момина клисура на Места.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 5 / 5. Брой гласове: 145