Общините в Република България

Община Варна

Община Варна Варна, ул. Осми приморски полк №43

052820800

adm_obsluzhvane@varna.bg
http://www.varna.bg

Община Варна кмет

Кмет на Община Варна.

Иван Портних
Дата на раждане: 18.11.1976 г.
Местоживеене:     гр. Варна

Образование и кариера:

• Магистър „Международни икономически отношения” в Университета за национално и световно стопанство;
• Магистър „Бизнес администрация” в Institut de la Francophonie pour l` Administration et la Gestion;
• Генерален мениджър на комплекс „Гранд хотел Варна” Resort & Spa 2001 – 2013г.;
• Общински съветник и заместник-председател на Общински съвет Варна – октомври 2011 – юни 2013 г.;
• юли 2013 г. до момента кмет на Община Варна;
• Владее френски, английски и руски езици;

община варна зам кмет

Заместник кмет на Община Варна.

Коста Базитов

Ресори: Дирекция „Здравеопазване“, Дирекция „Социални дейности“, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – доставчици на социални услуги, Дирекция „Култура и духовно развитие“, Дирекция „Спорт“, Дирекция „Туризъм“, дейност „Туристически информационен център“, ОП „Спорт- Варна“, ОП „Комплекс  за детско хранене“, ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“.

Община Варна зам кмет

Заместник кмет на Общината.

Пейчо Пейчев

Ресори: Дирекция „Информационно и административно обслужване“, Дирекция „Местни данъци“, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, Дирекция „Управление на собствеността“, дейност „Хранителен комплекс“.

Община Варна зам кмет

Заместник кмет на Общината.

Пламена Маринова

Ресори: Дирекция „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Контрол и санкции“.

Община Варна зам кмет

Заместник кмет на Общината.

Тодор Иванов

Община Варна заместник кмет

Заместник кмет на Общината.

Христо Иванов

Ресори: Дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“, Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, ОП „Инвестиционна политика“, ОП „Управление на проекти и озеленяване“.

Варна

Община Варна.

Варна е най-големият град в Североизточна България, разположен по бреговете на Черно море и Варненското езеро. Той е административен център на едноименните община и област. Днес във Варна живее над 5% от населението на страната. Според националното официално преброяване през 2011 г. жителите са 334 870 жители. Населението на варненската агломерация е 475 074 души.

Varna

През 2017 г. Варна бе Европейска младежка столица.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.7 / 5. Брой гласове: 459