Общините в Република България

Община Горна Малина

Горна Малина, площад „Родолюбие“ № 1
071522320
gmalina@abv.bg
http://www.gornamalina.eu

Община Горна Малина е част от Софийска област и  се намира  на 31 km източно от столицата гр. София – важен фактор, предопределил развитието ѝ през последните години. Разположена е на площ 336,3 km2 в централната част на Западна България. Простира се между билото на Стара планина на север и Средна гора на юг. Граничи с общините Ботевград, Правец, Етрополе, Елин Пелин и Мирково.

Общински център е с. Горна Малина.

Общината е съставена от 14 села: Априлово, Байлово, Белопопци, Гайтанево, Горна Малина, Горно Камарци, Долна Малина, Долно Камарци, Макоцево, Негушево,  Осойца, Саранци, Стъргел и Чеканчево с общо население 5172 жители с постоянен адрес и 6788 жители с настоящ адрес (по данни на ГРАО към 05.02.2018 г.).

Обособени са две вилни зони към селата Долно Камарци и Осойца.

За местностите „Овчо бърдо” край с. Макоцево, „Киси кория” и „Минков трап” – с. Долно Камарци и „Мангулски дол” – с. Гайтанево са одобрени планове на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени за ползване от граждани въз основа на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Голяма част от тези имоти са застроени до 1 януари 1991 г.

В областта на духовната култура Горномалинска община носи белезите, характерни за балканските и подбалканси краища на България. Това се отнася както за просветното дело, развитието на изкуствата, религиозно-православното светоусещане на населението, културно-историческото и археологическо наследство, така и за елементите на бита, традициите, стандарта на живот.

На територията на община Горна Малина функционират 14 читалища и сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015”. Живи са българските национални традиции, живее и се развива местния фолклор, което може да представлява интерес за любителите на народните песни. Неведнъж художествени състави от общината са получавали призови места на национални фолклорни събори.

На своите гости община Горна Малина предлага своята най-голяма духовна ценност – къщата-музей в с. Байлово на класика на българската национална литература, големия майстор на художественото слово Елин Пелин. Поклонниците на литературата могат да се потопят и днес в света на елин-пелиновите герои.

Близостта до столицата обуславя възможността за множество културни развлечения, както на населението на общината, така и на нейните гости, а в Софийска област са концентрирани обекти от национално значение, национални паркове и защитени територии.

Кмет на Община Горна Малина

инж. Ангел Димитров Жиланов

Образование: магистър

Учебно заведение, специалност: Технически университет – гр. София, Машинен инженер

Следипломна квалификация:  Стопанско управление в  Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ – гр. София

Опит:

12 години професионален опит в общинска администрация  като заместник кмет  в секторите  местно икономическо развитие, разработване на европейски проекти, ръководство при реализация на  проекти, строителство и ремонт в  Община Горна Малина.

 3 години професионален стаж в „Метро”, гр. София като  ръководител на екип от сътрудници и мърчандайзери и експерт технически консултации, търговска комуникация.

6 години стаж като търговски директор,  логистика,  кореспонденция, преговори,  дистрибуция в страната и развитие на мрежата на  търговско представителство на KRAFT JAKOBS, гр. Атина, Гърция.

2 години  търговско – технически консултант и  началник лаборатория в ДФ „Енергокибернетика”, гр. София – разработване на системи и съоръжения за енергетиката.

Компетенции:  Работа в екип, координиране и контролиране, планиране и като ръководител проекти

Женен, с едно дете

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 0 / 5. Брой гласове: 0