Общините в Република България

Община Горна Оряховица

Велико Търново Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев №5
061860501
obshtina@g-oryahovica.org
http://www.g-oryahovica.org

Община Горна Оряховица

Кмет на Община Горна Оряховица

инж. Добромир Добрев

Роден на 27.10.1976 г.

Семеен, с две деца.

Заместник кмет Горна Оряховица

Заместник кмет на Община Горна Оряховица „Хуманитарни дейности“.

Пламен Мадемов

Роден на 23 декември 1979 г.

Семеен, с едно дете.

Община Горна Оряховица

Заместник кмет на Община Горна Оряховица „Териториално, селищно устройство, общинска собственост, строителство и екология“.

Деница Коева

Родена на 13 юли 1983 г.

Семейна, с едно дете.

Община Горна Оряховица е разположена върху 318 кв.км и включва 14 селища (2 града и 12 села).

Център на Общината е град Горна Оряховица, който е разположен в Североизточна България, в подножието на Арбанашката планина, по поречието на река Янтра и се намира на 25о42’ източно от Гринуич.
Средната надморска височина на селището е 218 м.
Най-ниската точка от брега на р. Янтра е с надморска височина 92 м, докато най-високото плато над града “Камъка” е високо 412 м.
Общината е с важно геостратегическо положение, тъй като на нейната територия се пресичат важни международни и местни транспортни артерии.

Предимства на Общината:
•    Разположена на международен път Е-85, който е част от европейски транспортен коридор №9;
•    Третият по големина в Република България ж.п. възел;
•    Наличие на международно летище;
•    Голям енергиен център;
•    Налична газификация;
•    Развита хранително – вкусова, шивашка, химическа промишленост и машиностроене;
•    Атрактивни индустриални сгради и терени;
•  Наличие на конкурентноспособни специалисти в сферата на електротехниката,машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост, икономиката селското стопанство, ж.п. транспорта;
•    Общинска администрация със сертификат за качество EN ISO 9001: 2000, подкрепяща бизнеса;
•    Улеснено обслужване на малкия бизнес чрез Гише на предприемача;
•  Горна Оряховица отстои на 3 км. от архитектурен резерват Арбанаси и на 7 км. от Старопрестолния град Велико Търново.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.4 / 5. Брой гласове: 218