Общините в Република България

Долни Чифлик

Община Долни Чифлик Долни Чифлик, пл. Тича №1
051422001
оbst_dchiflik@mail.bg
http://www.dolni-chiflik.acstre.com/

Община Долни Чифлик

Кмет на Община Долни Чифлик

Красимира Анастасова

Родена на 25.09.1970 г. Средното си образование завършва в гр. Долни чифлик. Изучава математика и информатика в Шуменския университет „Константин Преславски”. Професионалната си кариера започва като учител по математика. След това продължава реализацията си в частния бизнес като програмист, но отново се връща при черната дъска. За кратко време от учител по математика стига до поста помощник-директор по учебната дейност на ОУ „Васил Левски” в гр. Долни чифлик, а малко по-късно става и директор на СОУ „Васил Левски”. В първия си мандат като народен представител от ГЕРБ в 42-рото Народно събрание, Красимира Анастасова е член на Комисията по образование и наука, на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика и на Комисията по културата и медиите. През втория си депутатски мандат като народен представител от ГЕРБ в 43-тото Народно събрание Анастасова е член на Комисията по образование и култура и заместник-председател на Комисията по културата и медиите.

Разположена в югозападната част на Варненска област. Обхваща близо 487 кв. км, която включва Камчийска долина, Лонгоза, северните склонове на Камчийския Балкан и черноморската брегова линия с прилежащият ú шелф. Закътана далеч от големи източници на замърсяване, община Долни чифлик е екологичен оазис: чист въздух, чиста почва, чисти води и уют, опазен от машинни и технологични шумове.

 Предлага се богат избор на бази за настаняване, както в зависимост от капацитета, така и в зависимост от категорията им. Към настоящият момент легловата база възлиза на 2100 легла.

Общината разполага с 20 броя защитени природни територии, от които 3 броя резервати – Камчия, Киров дол и Вълчи преход. Биосферния резерват Камчия е част от световната мрежа биосферни резервати и е международно обявен обект на ЮНЕСКО.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.2 / 5. Брой гласове: 106