Общините в Република България

Община Елена

 

Община Елена Елена, ул. Иларион Макариополски №24
061516132obshtina@elena.bg
http://www.elena.acstre.com

Община Елена

Кмет на Община Елена

инж. Дилян Стефанов Млъзев

Община Елена е разположена в Северния централен район на Република България и заема най-южните части на област Велико Търново, високите части на Предбалкана и Балкана, като границите й достигат до Старопланинското било по северните склонове на Средна Стара планина (Елено-Твърдишкия дял) и предпланините северно от него.

Територията на общината е 671,39 квадратни километра и е с надморска височина от 100 до 1536 метра. Релефът е разнообразен – от хълмисто-равнинен в северните части до ясно изразен планински в южните, характеризиращ се със стръмни склонове и дълбоко врязани речни долини. Преобладаващите терени са с надморска височина 300 – 600 метра и наклони 20 – 30 градуса, което утежнява условията на ползване. Връх „Чумерна” (1536 метра) е най-високият връх на Елено-Твърдишката планина.

Община Елена граничи с шест общини от пет области: на север и северозапад съответно с община Златарица и община Велико Търново; на североизток – с община Антоново от област Търговище; източната граница е с община Сливен; на юг, по билото на Стара планина, граничи с общините Твърдица от област Сливен и Гурково от област Стара Загора.

Град Елена отстои на 41 километра от град Велико Търново; на 20 километра от град Златарица; на 71 километра от град Антоново; на 75 километра от град Котел; на 79 километра от град Сливен; на 40 километра от град Твърдица; на 52 километра от град Гурково.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.3 / 5. Брой гласове: 135