Общините в Република България

Община Елхово

Община Елхово

Елхово, ул. Търговска №13

 047416250, 047416251, 0879996066

 obshtina@elhovo.bg

http://www.elhovo.bg

1_Petar Kirov - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кмет на Община Елхово

Петър Андреев Киров

Роден е в гр. Елхово през 1968г.

През 1999г. завършва Икономически университет гр. Варна, специалност “Маркетинг и мениджмънт”.

Работил  в Д”Бюро по труда” – Елхово като гл. експерт “Информация и  анализи”. Семеен, с две деца.

Община Елхово се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на област Ямбол.

На югозапад граничи с община Тополовград, Хасковска област, на изток – с община Болярово, на югоизток – с Република Турция, на север – с община Тунджа. Общата територия на община Елхово е 708 кв. км и включва 22 населени места.

Благоприятните природни условия обусловили появата на човешки живот още през неолита (6000-4000 г. пр. Хр.) . За това свидетелстват откритите каменни и медни оръдия на труда и работената на ръка керамика, украсена с врязани орнаменти.

Бронзовата епоха е представена от културата на траките. Запазили са се останки от тракийски крепости, селища, надгробни могили. Сред откритите в тях предмети преобладават фрагментите от битова керамика, оръжия и оръдия на труда, оброчни плочки с изображения на Тракийския конник.

От траките са останали и интересните по своя градеж мегалитни гробници, наречени долмени. Именно траките създават първото селище в близост до днешния град, известно под името Орудица.

По времето на хан Крум (802-814 г.) Елховският край е включен в пределите на създадената през 681 г. славянобългарска държава. За това свидетелства прочутият Хамбарлийски надпис, намерен в околностите на днешното с. Маломирово.

През епохата на Възраждането Елховският край дава своя скромен принос в борбите за нова българска просвета, самостоятелна църква и национално освобождение. През 1833 г. в града е открито първото училище, а през пролетта на 1874 г. елховци изгонват омразния гръцки владика Дионисий. На мястото на малкото параклисче, полувградено в земята, започва строителство на нова трикорабна църква, завършено през 1877/1878 г.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4 / 5. Брой гласове: 189