Общините в Република България

Община Кресна

Община Кресна Кресна, ул.“Македония“ №96
0889848383
obshtina_kresna@abv.bg; obstina_kresna@abv.bg
http://www.kresna-bg.com

 

Община Кресна

Кмет на Община Кресна

Николай Кирилов Георгиев

Община Кресна се намира в Югозападна България и е една от съставните общини на Област Благоевград. Общината има седем населени места, от които един град (гр. Кресна) и шест села: Влахи, Горна Брезница, Долна Градешница, Сливница, Стара Кресна и Ощава.

Общината се намира в западната част на област Благоевград и с площта си от 344,549 km2 заема 9-то сред 14-те общини на областта и 5,34% от територията на областта.

Границите й са следните:

  • На Север – Община Симитли;
  • На Североизток – Община Разлог;
  • На Изток – Община Банско;
  • На Юг – Община Струмяни;
  • На Запад – Северна Македония.

Община Кресна

Античен град край Кресна
Простира се на десния бряг на Струма, на позаравнена местност, близо до последните къщи на квартал Моравска. Следите му се откриват в протежение на около 2 км. В посока север-юг по брега на Струма и около 300 м. В посока изток-запад от брега на Струма към източните подножия на Малешевска планина. Това е една позаравнена тераса, прорязана от стеснените долини на реките Моравска и Мостецка. Редуват се обработваеми земи с необработваеми. Античното селище напомня за себе си с останки, откриващи се под формата на стари зидове, строителни материали, съдове, монети и други паметници, някои от които излизат при обработка на почвата, а други – на самата повърхност. Изобилието им потвърждава някогашния разцвет на селището, довел до материално и духовно замогване.

Територията на община Кресна представлява една изключително интересна мозайка от различни типове релеф – котловинно долинен, ниско-, средно- и високопланински. По-голямата (източна част) се заема от западните склонове на Северен Пирин, като тук се намира и най-високата точка на общината – връх Вихрен (2914 m).

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 0 / 5. Брой гласове: 0