Общините в Република България

Община Малко Търново

Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна №3

055929125

karnobat@mail.bg
municipality_karnobat@abv.bg

  https://karnobat.acstre.com/

Кмет на Община Малко Търново.

ИЛИЯН КОСТОВ ЯНЧЕВ

Заместник кмет на Община Малко Търново.

ИНЖ. ТОНКА СТОЕВА

Образование – Висше,  магистър Инженер-педагог, специалност „Транспорт и енергетика”;

Следдипломна квалификация – преподавател по математика и физика и специални предмети в технически професионални гимназии.

Професионален опит:

1994 – 1999 год. – социален работник, началник отдел в Дирекция „Социално подпомагане”- Малко Търново.

от 1999 год. до 2011 год. – Административен секретар;

 

Община Малко Търново се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас.

Общината заема най-южната част на Област Бургас. С площта си от 783,672 km2 заема 4-то място сред 13-те общини на областта, което съставлява 10,11% от територията на областта.

Границите й са следните:

  • На Северозапад – Община Средец;
  • На Север – Община Созопол и Община Приморско;
  • На Изток – Община Царево;
  • На Юг и Югозапад – Република Турция.

Релефът на общината е преобладаващо ниско- и средно планински. Заема части от северните разклонения на планината Странджа. Между долината на река Велека на север и граничната Резовска река на юг се простира от запад на изток Граничния рид на планината с най-висока точка връх Голямо Градище (709 m).

Северно от долината на Велека в пределите на общината попадат голяма част от южните и малка част от северните склонове на северния странджански рид Босна, като надморската височина тук-таме надхвърля 400 m. В най-източната точка на общината, в коритото на Резовска река, на границата с Турция се намира най-ниската кота на общината – 30 m н.в.

Цялата територия на общината попада в Черноморския водосборен басейн. Главната река е Велека, която с част от горното и цялото си средно течение протича през средата на общината от запад на изток и я разделя на две половини. Тук тя получава два основни притока Младежка река (ляв) и Айдере (десен) и множество по-малки. В най-южната и югоизточна част, по границата с Турция преминава средното течение на Резовска река. Най-североизточната част на общината, част от землището на село Визица се отводнява от горното течение на Китенска река (Караагач, Орляшка река).

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 0 / 5. Брой гласове: 0