Общините в Република България

Община Несебър

Несебър, ул. „Еделвайс“ №10
0889848383
contacts@nesebar.bg
http://nessebarinfo.com

Кмет на Община Несебър.

Николай Кирилов Димитров.

роден на 11.05.1965 г. Основното си образование завършва  в несебърското училище СОУ „Любен Каравелов”, а средното си образование  – в Техникума по индустриална химия в гр. Бургас.  Завършва полувисше в Института по международен туризъм в гр. Бургас. Висшето си образование завършва в Бургаски Свободен Университет /БСУ/ със специалност „Икономика и управление на туризма”. Защитава магистърска степен по „Публична и териториална администрация“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. По-късно защитава и магистратура по „Екология и опазване на околната среда“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, както и магистратура по „Международни отношения, международна политика и сигурност“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Николай Димитров  е четвърти пореден мандат кмет на община Несебър. Той заема длъжността от 2007 г., когато е избран като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. В начина си на работа Николай Димитров се ръководи от принципа на приемственост, работа в екип, индивидуален подход към всеки един гражданин, всеки един проблем и политиката на конкретните проекти.

В периода 1998 – 2007 г. е общински съветник. От 2009 г. до 2013 г. е член на Изпълкома на Българския футболен съюз (БФС).
Владее немски, английски, руски и чешки език.
Семеен, с три деца.

Община Несебър се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на област Бургас.

Общината обхваща най-североизточната част на област Бургас. С площта си от 420,443 km² заема 9-то място сред 13-те общини на областта, което съставлява 5,43% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

  • На Север – Община Долни чифлик и Община Бяла в Област Варна;
  • На Запад и Югозапад – Община Поморие;
  • На изток – Черно море.

 

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 0 / 5. Брой гласове: 0