Общините в Република България

Община Петрич

Петрич, ул. „Цар Борис III” № 24
074569112
oa_petrich@mbox.contact.bg
http://www.petrich.bg

 

 

Община Петрич

Кмет на Община Петрич 

Димитър Бръчков

Административен център на Община Петрич е гр. Петрич, наследник на античния град Хераклея Синтика, който възниква през V-IV в. пр.  Хр.  в подножието на планината Кожух, местността Рупите. През 168 г.  пр.Хр. Хераклея Синтика е завладяна от римляните и като римски град съществува до VІ век., когато е превзет от славяните.Започва плавния преход към средновековие.

През 837 г., при хан Пресиян, Петрич влиза в пределите на Първата българска държава. Градският център се измества на юг, в полите на планината Беласица.

 Община Петрич

Значението на гр. Петрич нараства, защото той е важен елемент от отбранителната система на средновековна България. На 18 км западно от града в 1014 г. се разиграва едно от най-драматичните сражения в българската история – битката за Самуиловата крепост и свободата на държавата. Пленени и ослепени 14000 български войници, но техният подвиг се превръща в символ на борбата за освобождение от византийска власт.

През ХІІІ-ХІV в. Петрич е българска крепост – част от укрепителната система в Югозападна България.

По време на османското робство се превръща в турски административен и военен център.

Поради благоприятния климат и ландшафт, както и изобилието на води, районът на Петрич е населяван от хилядолетия. Неговата история е тясно свързана с река Струма, която в древността е била  основната комуникационна артерия, свързваща Егея с Европа. По Струма, през VІІ хилядолетие пр. Хр., към Европа са проникнали земеделието и животновъдството – основа на европейската икономика и до днес. Именно тук е възникнала и най-ранната металургия. В Античността тук е процъфтявала забележителна култура, а през Средновековието районът е бил арена на величави и трагични събития.

Община Петрич

В Античността тук е процъфтявала забележителна култура, а през Средновековието районът е бил арена на величави и трагични събития.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 1 / 5. Брой гласове: 1