Общините в Република България

Община Полски Тръмбеш

Община Полски Тръмбеш Полски Тръмбеш, ул. Черно море №4
061414112
obshtina_pt@abv.bg
http://www.trambesh.eu

Община Полски Тръмбеш

Кмет на Община Полски Тръмбеш

Георги Чакъров

Oбщина Полски Тръмбеш е разположена в североизточната част на Великотърновския регион в Централна Северна България. На изток граничи с общините Бяла и Стражица, на юг с община Горна Оряховица, на запад с община Павликени и на север с община Свищов.
Територията на Община Полски Тръмбеш е 463.660 кв. км. Тя заема 0.40% от територията на страната и 9.8% от Великотърновска област.
Разпределението на територията е следното: селскостопански фонд – 391.4 кв. км., фонд населени места – 25.2 кв. км. , горски фонд 38.7 кв. км., водни течения и площи – 6 кв.км, територии за транспорт – 2.3 кв.км.
Общината обхваща един град и четиринадесет села: град П.Тръмбеш и селата Вързулица, Иванча, Каранци, Климентово, Куцина, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, Петко Каравелово, Полски Сеновец, Раданово, Страхилово и Стефан Стамболово.

Общинският център отстои на 45 км. от град Свищов, на 36 км. от град Велико Търново, на 35 км. от град Павликени, на 33 км. от град Горна Оряховица, на 22 км. от град Бяла и на 40 км. от град Стражица.
За името на Полски Тръмбеш има няколко предположения. Едно от тях е свързано с думите “тръни” и “беше”, поради характера на местността. Друго предположение е, че името произлиза от турската дума “тремпе” – тъпан за разгласа. Селището е обявено за град през 1964 година.
Населението на Община Полски Тръмбеш към 2004 г. е 18 369 души, като в общинския център живеят 5 759 д. (31.2 %), а в селата 12 610 д. ( 68.8%).

Според броя на населението си, община Полски Тръмбеш се включва към групата на общините в страната с население от 10 000 до 30 000.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4 / 5. Брой гласове: 112