Общините в Република България

Община Поморие

Поморие, ул. Солна №5
059622271, 059622004
mayor@pomorie.bg
http://pomorie.bg

Кмет на Община Поморие.

ИВАН АЛЕКСИЕВ

Oт 01.2008 г. – 07.2009 г. – Заместник-кмет „Туризъм” в Община Поморие
Oт 27.07.2009 г. до 11.2011 г.  – Народен представител в 41-то НС и Заместник-председател на парламентарната Комисия по околна среда и води.

Образование:
Висше – ВИХВП – Пловдив, инженер-технолог, специалност „Технология на микробиологичните и ферментационни продукти“.

Обществена дейност:
Председател на УС на Фондация „Поморие”
Председател на Консултативен съвет по икономическо развитие и растеж – Поморие
Председател на УС на МИРГ Поморие
Председател на УС на МИГ Поморие

Награди:
Кмет на годината за 2015 г. в категория “Кмет на гражданите”
Кмет на годината за 2016 г. в категория “Градска инфраструктура”
Кмет на годината за 2017 г. в категория “Паркове и градска среда”
Кмет на годината за 2018 г. в категория “Видеонаблюдение и сигурност”
Кмет на годината за мандат 2015-2019 в категория “Туризъм, култура, фестивали и традиции”

Семейно положение: Женен, с 3 деца.
Роден на 25.07.1965 г.

Заместник кмет – бюджет, финанси и счетоводни дейности.

ЯНЧО ИЛИЕВ 
Роден на 12.06.1969г. в гр.Поморие
Образование-висше, Стопанска Академия „Димитър Апостолов Ценов” Свищов, икономист-маркетолог, специалност „Маркетинг и планиране”.
От 1994г. работи в данъчна администрация, като от януари 2010г. началник отдел „координация”  в ТД на НАП гр.Бургас.
Семеен с две деца.

Заместник кмет – строителство, инфраструктура, транспорт и управление на проекти.

КУНЧО ГАЙДОВ
От 01.10.1992 г. до 14.11.2011 г. е Старши експерт – ръководител Районна Пътна Служба Поморие.
Семеен с едно дете.

Община Поморие се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на област Бургас.

Общината попада в Североизточната част на Област Бургас.

Границите й са следните:

  • На Запад – Община Бургас, Община Айтос и Община Руен;
  • На Север – Община Долни Чифлик и област Варна;
  • На Изток – Община Несебър;
  • На Югоизток – Черно море.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.7 / 5. Брой гласове: 127