Общините в Република България

Община Провадия

Община Провадия Провадия, ул. Дунав №39
051842702
delo@provadia.bg
http://www.provadia.bg

Община Провадия

Кмет на Община Провадия

д.т.н. инж. Жоро Илчев

Мандат 2019-2023

Инж. Жоро Илчев е роден на 21.02.1961 година в гр. Казанлък.
Семеен, има двама сина.
Завършва през 1979г. математическа гимназия в гр. Казанлък.
От 1979 г. до 1980 г. отбива военната си служба в Школа за запасни офицери „Христо Ботев”, град Плевен.
През 1984 година завършва Академията на МВР с квалификация „инженер по пожарна техника и безопасност“. Започва работа в завод „Арсенал“ гр. Казанлък.

Община Провадия

Заместник кмет на Община Провадия

Стефка Методиева Христова

Мандат 2019-2023
Родена на 26.02.1961г. в гр. Дупница
Семейна е и има двама сина.
Завършва през 1987 г.завършва магистърска степен във ВПИ „Неофит Рилски“ гр.Благоевград, специалност ПТПП. През 1994 завършва ИПКУ „Д-р Петър Берон“ към факултет по Начална училищна педагогика СУ „Св. Климент Охридски“ гр.София със специалност НУП. През 2005 завършва ДИКПО –Варна ШУ „ Епископ Константин Преславски“ гр.Шумен, специалност ИТ.
Притежава втора професионално-квалификационна степен /II ПКС/
Община Провадия

Заместник кмет на Община Провадия

Инж. Севим Мустафа

Мандат 2019-2023
Родена на 27.05.1979 г. в гр.Провадия
Семейна, има двама сина.
Висше образование – Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Бургас, специалност „Неорганични химични технологии”
Квалификация – инженер – химик

Провадия е град в Североизточна България, намира се в област Варна и е административен и стопански център на Община Провадия. Отстои на 410 км североизточно от София, на 47 км западно от Варна, на 53 км югоизточно от Шумен.

Община Провадия

Градът е разположен на Провадийска река, по протежение на Провадийски пролом, обграден с високи скали от изток и запад.

През града преминава жп линията Варна – София и Варна – Русе.

 

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.2 / 5. Брой гласове: 168