Общините в Република България

Община Руен

Руен, ул. Първи май №18
059446233
obstina_ruen@mail.bg
http://www.obstinaruen.com

 

Кмет на Община Руен.

Исмаил Юсмен Осман

Роден на 16.09.1980 г. Завършил е висше образование в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, бакалавърска степен по специалност: “Математика и информатика”
Женен с едно дете.

Заместник кмет на Община Руен.

Мийрем Хасан Дервиш 

Родена на 01.04.1973 год. в гр.Айтос. Завършила висшето си образование в БСУ-Бургас Магистърска степен, профил “Финанси”. Омъжена с две деца.

Заместник кмет на Община Руен.

Иб Мустафа Иб

Роден 19.11.1962 год. Завършил висшето си образование в Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”- специалност “Начално училищна педагогика”- бакалавърска степен Варненски свободен университет – специалност “Управление на международни бизнес проекти”- магистърска степен. Женен с две деца.

Заместник кмет на Община Руен.

Ферхан Юмер Смаил

Роден на 06.06.1981 год. Завършил е висшето си образование в Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”, бакалавърска степен по специалност: “История”. Женен с две деца.

Община Руен е разположена на територията на Бургаска област в Югоизточния планов район за развитие. Съставена е от 42 населени места включително и общинския център с.Руен. Повечето населени места са разположени край Айтоския проход пресичащ Стара планина по поречието на река Луда Камчия и р.Хаджийска.

Общината има добри традиции в спорта особено “Спортен клуб по борба Руен” с единственият в България отбор по мазни борби. Смесеният етнически състав на населението предопределя празнуването на различни религиозни празници. Общината разполага с богат горски фонд 56% от територията. Преобладават широколистните гори от дъб и бук. Орнитофауната е особено ценна с видовете – бял и черен щъркел, скален и малък орел, бухал,сова, ястреб, сокол и др. Привлекателно е дивечовото разнообразие: дива свиня, благороден елен, сърна, заек, вълк, чакал, лисица, бялка, язовец, пор, катерица, дива котка,костенурка , таралеж и др.

 

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 0 / 5. Брой гласове: 0