Общините в Република България

Община Сандански

Община Сандански Сандански, бул. Свобода №14
074689099
oba_sandanski@abv.bg
hthttp://sandanskibg.com

Община Сандански

Кмет на Община Сандански

Атанас Славчев Стоянов

Община Сандански . е най-голямата община в Благоевградска област, на трето място в Югозападния регион и девета по големина в Република България. Обхваща 54 селища – градовете Сандански и Мелник и 52 села.

Градът е най-топлият български град през всички годишни сезони.Продължителността на слънчевото греене надминава 2 450 часа, създавайки условия за целогодишни слънчево-въздушни процедури.

Сандански е благословен от Бога кът на Родината ни, надарен щедро от природата. Град с над 3200-годишна история, кръстовище на древни цивилизации, средище на богата култура от времето на траките, римляните и други племена, населявали земите от Средна Струма.

Щедрото слънце, лечебният въздух и минералните извори и днес даряват здраве на хората и са благоприятни предпоставки за развитие на климатолечението и на туризма.  Утвърди се като истински курорт по критериите на европейската СПА – асоциация. Градът се превърна в символ на здраве, марка за просперитет като туристически и балнеоложки център. Основната му икономическа характеристика – туризма и балнеологията – определя и новия облик на града и общината.

Община Сандански

Въздухът е изключително чист, с ниска относителна влажност (66%), със средна годишна температура +14,70С, с незначителни денонощни и сезонни температурни амплитуди. Зимата е мека и топла, снегът и мъглата са почти непознати.

Сандански предлага възможност за отдих в повече от 50 хотела, мотели, почивни станции и къщи за гости. Многообразни са местата за развлечение и хранене в цялата община. Привлекателни са балнеохотелите, СПА хотелите, изградените хотели във възрожденски стил в град Мелник и още много други.

За благоприятния климатолечебен ефект на почиващите в града спомага и фактът, че в Сандански няма активни промишлени замърсители на въздуха и има много зелени площи, по който показател на глава от населението, градът е водещ в страната.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.7 / 5. Брой гласове: 216