Общините в Република България

Община Симитли

Община Симитли Симитли, ул. Христо Ботев №27
074872138
simitly@mail.bg
hthttp://www.simitli.bg

 

 

Община Симитли-кмет

Кмет на община Симитли:
Апостол Стефанов Апостолов
Заместник-кмет с ресор “Икономика и стопанска дейност”:
Юлиан Мишев
Заместник-кмет с ресор “Социални и хуманитарни дейности”
Евгения Георгиева
Община Симитли е община в Югозападна България, една от съставните общини на област Благоевград.

Община Симитли се намира в северозападната част на област Благоевград и с площта си от 553,004 km2 заема 4-то място сред 14-те общини на областта, което съставлява 8,57% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

  • На Северозапад и север – Община Благоевград;
  • На Изток – Община Разлог;
  • На Изток – Община Банско;
  • На Юг – Община Кресна;
  • На Югозапад – Северна Македония.

Територията на Община Симитли представлява една изключително интересна мозайка от различни типове релеф – котловинно долинен, ниско-, средно- и високопланински. През средата на общината, от север на юг протича река Струма и центърът ѝ образува малката Симитлийска котловина, в която са разположени общинския център и още четири села. Преди котловината в общината попада долната (южна) част на Орановския пролом, а след нея – горната (северна) част на величествения и живописен Кресненски пролом. Тук в коритото на реката е най-ниската точка на общината – 230 m н.в. Западните и източните части на общината са планински.

Община Симитли

Общината се състои от 18 населени места. В централната част на общината – по поречието на Струма, плътно едно до друго са разположени шест от селищата – Железница, Крупник, Полена, Полето, Симитли и Черниче. В западната планинска част са останалите пет селца – Брестово, Докатичево, Сухострел, Сушица и Тросково. На изток, по бреговете на планинските потоци има още шест населени места – Брежани, Градево, Долно Осеново, Мечкул, Ракитна и Сенокос. Списък на населените места, подредени по азбучен ред.

По долината на река Струма, на протежение около 20 km преминава участък от трасето жп линия София – Благоевград – Кулата.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.3 / 5. Брой гласове: 194