Общините в Република България

Община Сливница

Община Сливница Сливница, пл. Съединение №1
072742300 , 072744377
slivnitsa@slivnitsa.bg
http://www.slivnitsa.bg

Община Сливница

Кмет на Община Сливница

Васко Димитров Стоилков 
Роден на 9 Март 1971г. в гр. Сливница.
Oбразование: Висше – Икономика на туризма.

Община Сливница

Заместник кмет на Община Сливнца.

Радостин Петров Ялъмов
направление „Законност, координация и контрол“
Роден на 15 Август 1976г.
Образование: Висше-Юрист.
Семейно положение: Женен, има едно дете.

Община Сливница се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област.

Общината се намира в западната част на Софийска област. С площта си от 187,433 km2 е 14-та по големина сред 22-те общини на областта, което съставлява 2,65% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

  • На Север – Община Драгоман;
  • На Изток – Община Костинброд.
  • На Югоизток – Община Божурище;
  • На Югозапад – Община Брезник, Област Перник.

Релефът на общината е равнинен, хълмист и ниско планински и територията ѝ попада в пределите на Софийската котловина и планината Вискяр.

Около половината от територията на община Сливница се заема от западните части на Софийската котловина с надморска височина между 600 и 650 m. Югоизточно от град Сливница, на границата с община Костинброд, в коритото на Сливнишка река е най-ниската ѝ точка 565 m н.в.

Община Сливница

Югозападно от Софийската котловина релефът става хълмист и започва да се повишава, като постепенно преминава в ниско планински. Тук са разположени североизточните ридове на ниската планина Вискяр. Най-високата й точка в пределите на община Сливница е връх Мечи Камък 1077 m, разположен на 1 km западно от село Ракита, на границата с община Брезник.

Най-голямата река в общината е Сливнишка река. Тя извира от северното подножие на връх Мечи камък на 1020 m н.в. До село Радуловци тече на север в дълбока залесена долина с голям наклон. Преди село Бърложница завива на изток и при село Алдомировци навлиза в Софийското поле.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.2 / 5. Брой гласове: 115