Общините в Република България

Община Стралджа

Стралджа, ул. Дончо Узунов №5

061614343, 061612568

obstr@abv.bg

http://www.straldzha.net/

 

 

 

Кмет на Община Стралджа.

Атанас Киров Киров
Роден на 13.11.1969 година в гр. Стралджа
Семейно положение – Женен, с две деца.
Чужди езици: Английски, испански и гръцки

Община Стралджа се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно – териториалните граници на област с административен център Ямбол. Територията на общината заема площ от 676.3 кв. км и съставлява 20.2% от територията на областта.

Най – северните части на общината граничат с полите на Стара планина, а най – южните опират до склоновете на Бакаджиците, както и до северозападните разклонения на Странджа планина.

На север граничи с община Котел, на изток – с община Карнобат и община Средец, на запад – с община Тунджа и община Сливен и на юг – с община Болярово и община Елхово.

Община Стралджа включва 22 населени места, в това число един град и 21 села. Общият брой на населението при официалното преброяване през месец март 2001 г. е 15 409 души (в края на 2001 год. – 15 553 души) или гъстотата на населението е 23.5 жители на кв. км.

Административен, индустриален и културен център е Стралджа (обявен за град през 1968 година). 40% от населението на общината е концентрирано в общинския център (6 226 жители в края на 2001 год). По – големите села в общината са: с. Лозенец – 645 жители, с. Войника – 645 жители, с. Каменец – 594 жители, с. Зимница – 2 011 жители. Най – малкото село е с. Леярово – 75 жители (данните са от края на 2002 г.).

Официален сайт на Община Стралджа

Община Стралджа е разположена в обхвата на север от Тунджанската климатична подобласт, която има преходно – континентален климат и се определя като една от най-топлите в страната. Средногодишната температура е 12єС, като средните януарски са 0,6 – 1,2єС, а средните юлски 22,5 – 23єС.

Средногодишните валежи са около 530 – 540 мм. /м2. Снежната покривка е неустойчива. Преобладаващите ветрове са от изток-североизток и от юг-югоизток. Община Стралджа не попада в сеизмично – активна зона. Територията е с разнообразен релеф, от равнинен и частично хълмист към полупланински релеф. Средната надморска височина е 205,3 м.

 

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 3.9 / 5. Брой гласове: 122