Общините в Република България

Община Струмяни

с. Струмяни, пл. “7-ми Април” №1

074343108

strumyani_oba@yahoo.com, strumyani_oba@abv.bg

https://www.strumyani.org

 

 

Кмет на Община Струмяни.
Емил Илиев
Роден: 12.01.1970 г.
Образование: Висше – Икономика и организация на труда.
Професионален опит:
– Банка ДСК – Зам. Гл. счетоводител;
– SG Експресбанк – Отговарящ частни клиенти;
– ТБ „Алианц“ АД – Управител;
– Финдекс.

Езикова подготовка: Английски и Руски.

Семейно положение: Женен с две деца.
Община Струмяни се намира в Югозападна България, съставна община на област Благоевград.

Общината се намира в западната част на област Благоевград и с площта си от 355,19 km2 заема 9-мо място сред 14-те общини на областта, която представлява 5,51% от територията на областта. Границите й са следните:

  • На Север –  Община Кресна;
  • На Югоизток –  Община Сандански;
  • На Юг –  Община Петрич;
  • На Запад –  Северна Македония.

Територията на община Струмяни представлява една изключително интересна мозайка от различни типове релеф – котловинно-долинен, ниско-, средно- и високопланински. Около 3/4 от територията ѝ на запад се заема от ридовете на Малешевска планина с най-висока точка връх Голак 1453 m. В най-югозападната част, в землището на село Никудин, южно от река Лебница се простират крайните северни разклонения на планината Огражден с връх Фичов чукар 1158 m. Около 15% от територията ѝ на изток попада в западните склонове на Северен Пирин и тук се намира най-високата точка на общината – връх Синаница 2516 m. Останалите около 20% от земите са разположени по долината на река Струма, която тук представлява северната част на Санданско-Петричката котловина.

Тук в корито на реката е и най-ниската точка на община Струмяни – около 114 m н.в. Тези земи имат висока степен на усвоеност и голямо значение за развитието на селското стопанство, което определя по-голямата гъстота на населението и концентрация на икономическите функции на общината. От особена важност са добре изразените надзаливни тераси на Струма, като почти всички представляват обработваеми земи.

През средата на общината, от север на юг, през Санданско-Петричката котловина преминава около 15 km от течението на река Струма. По своето течение в общината Струма получава 6 по-големи притока и множество по-малки.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 0 / 5. Брой гласове: 0