Общините в Република България

Община Суворово

Община Суворово Суворово, пл. Независимост №1
051533333; 051532140
suvorovo_kmet@abv.bg
http://www.suvorovo.bg

Община Суворово

Кмет на Община Суворово

Данаил Славчев Йорданов

Роден на 03.09.1975 г. Завършил е Спортно училище “Васил Левски” в същия град. Към настоящия момент в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, специалност “Социални дейности”. От  2009 до 2019 година е председател на Общински съвет – Суворово. Женен,  има две деца.

Общината се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на област Варна.

Суворово е град в Североизточна България. Той се намира в област Варна и е в близост до градовете Девня, Провадия и Вълчи дол. Градът е административен център на община Суворово, която освен него включва и 8 села.

Границите й са следните:

  • На Изток – Община Аксаково;
  • На Юг – Община Девня;
  • На Югозапад – Община Ветрино;
  • На Север – Община Вълчи дол.

Общата площ на общината е 216 km², като обработваемата площ е 61%, гори 15%, водни площи (язовири) 0,3% и 4,3% заета от пътища. Надморската височина е до 200 – 300 m. Ветровете са с преобладаваща северна, североизточна и северозападна посока. Това практически не допуска вредни емисии от химическите заводи в Девненската низина. Районът на град Суворово е едно от населените места в България с най-много слънчеви дни в годината.

Почвите в Суворово са карбонатни, средно мощни черноземи, с хумусен хоризонт до 60 – 70 cm. Имат тежък механичен състав, неразпрашена структура, със съдържание на хумус от 4,03 до 5,06%[1].

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 3.8 / 5. Брой гласове: 93