Общините в Република България

Община Сухиндол

Община Сухиндол Сухиндол, ул. Росица № 106
061362912
obsuhindol@abv.bg
http://www.suhindol.bg

Община Сухиндол

Кмет на Община Сухиндол

инж. Пламен Димитров Чернев

Роден 1974 г. в гр. Русе

Образование: Магистърска степен специалност “Технология на виното и пивото”.

Професионален опит:
2007 г. – до настоящия момент – Кмет;
2007 г. – 2003 г. – Заместник кмет;
2003 г. – 2001 г. – Технолог в Ловико Винари АД;
2001 г. – 1995 г. – Техник – винар.

Община Сухиндол

Заместник кмет на Община Сухиндол

Петьо Иванов Русев

Роден на 04 Юли 1965г. в гр. Златарица.

Образование: СА „Д. А. Ценов“ Свищов, специалност „Социално-икономическо планиране“.

Професионален опит:
2020 г. – до настоящия момент – Заместник-кмет
2018 г. – 2011 г. – ТД на НАП – Велико Търново, Инспектор приходи
1987 г. – 1989 г. – Началник отдел „Планов”, Община Златарица
2011 г. – 2007 г. – Председател на Общински съвет Златарица
1995 г. – 1993 г. ; 1999 г. – 2003 г. – Кмет на Община Златарица
1993 г. – 1991 г. – Заместник-кмет на Община Златарица
1989 г. – 1987 г. – Началник отдел „Планов”, Община Златарица

Община Сухиндол се явява преходна между Дунавската равнина и Предбалкана. Разположена е в централната част на Северна България и заема западната част на област Велико Търново.

Общинският център Сухиндол се намира на 52 км. западно от областния град Велико Търново. Градът отстои на 117 км. от Българо – Румънската граница, както и на 30 км. от първостепенния шосеен път София – Севлиево – Велико Търново – Варна.

Географското положение на община Сухиндол определя до голяма степен нейното бъдещо икономическо, социално и културно развитие. Общината разполага с възможности за бърз достъп до земен и въздушен транспорт, което би допринесло за развитието на успешни устойчиви регионални и международни партньорства.

Близостта на общината до Румъния дава възможност за създаване на сътрудничество на ниво местни власти, бизнес, неправителствен сектор.

Първите данни за съществуването на населено място по земите на днешния Сухиндол датират от епохата на Неолита, според археолозите от великотърновския исторически музей.

Сухиндол се оформя като лозаро-винарско средище още през древността, свидетелство за което е откритата по тези земи /местността Сопот/ плоча от началото на нашето хилядолетие, на която са изобразени Херакъл и Дионис като измежду постоянните атрибути на Дионис присъстват и гроздове, увити около главата му.

За първи път писмен белег за съществуването и названието на селището се среща в един турски регистър от края на 15в., където името му е записано „СУХЕНДОЛ”.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.3 / 5. Брой гласове: 104