Общините в Република България

Община Тутракан

Тутракан ул. „Трансмариска“ №31

0866 60 621

tutrakan@b-trust.org

tutrakan.egov.bg

 

Кмет на Тутракан

д-р Димитър Венков Стефанов

Община Тутракан

Община Тутракан се намира в североизточна България и е в област Силистра. Градът е разположен на 58 км. източно от град Русе, на 62 км. западно от град Силистра и на 74 км. северно от град Разград.

Община Тутракан предлага всички видове административни услуги като:

 • Местни данъци и такси;
 • Административно обслужване;
 • Стопански дейности;
 • Гражданско състояние;
 • Технически услуги;
 • Просвета;
 • Строителство;
 • Дирекция и отдел по устройство на територията;
 • Архитектура и благоустройство.

Медицинското обслужване на територията на Община Тутракан се осъществява в Многопрофилна болница за активно лечение Тутракан ЕООД.

МБАЛ Тутракан е основана през 1878 година като Тутраканска градска болница. Болницата разполага със 126 легла, 6 отделения с легла, операционен блок, диагностично-консултативен блок. В лечебното заведение работят 37 лекари, 82 медицински сестри и акушерки и 83 човека обслужващ персонал.

Общината изпълнява дейности, уредени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Осигурява административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Работното време на администрацията на Община Тутракан е от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Община Тутракан предоставя за своите жители административни услуги по-гражданско състояние. Част от тях са:

 • Административни услуги по-гражданско състояние;
 • Административни услуги по устройство на територията;
 • Административни услуги по-общинска собственост;
 • Услуги в сферата на търговията, транспорта и оперативната отчетност.

Община Тутракан изпълнява дейности, уредени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общината осигурява административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Община Тутракан извършва събиране и управление на местни данъци и такси. Община Тутракан предлага:

 • Удостоверение за липса на задължения;
 • Удостоверение за декларирани данни;
 • Удостоверение за данъчна оценка;
 • Такса битови отпадъци;
 • Местни данъци.

Работното време на администрацията на Община Тутракан е от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 часа.

 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Община Тутракан е известна с множеството си забележителности, като малка част от тях са:

 • Архитектурен резерват Рибарска Махала;
 • Мемориал Военна Гробница;
 • етнографски музей Дунавски риболов и лодкостроене;
 • Римска крепостна стена и отбранителна бойна кула на античната крепост Трансмариска;
 • Църквата СВ. Николай;
 • Обреден дом – паметник на културата от 1897 г.

Община Тутракан разполага с няколко защитени местности:

 • Калимок – Бръшлен;
 • Пожаревски острови;
 • Сая кулак;
 • ОВМ Стената;
 • Блатен Кипарис и други.

Общината разполага с туристически информационен център, създаден да обслужва увеличаващия се брой туристи, посещаващи Тутракан.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 5 / 5. Брой гласове: 3