Общините в Република България

Община Хаджидимово

Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46

075282922

obshtina_hadjidimovo@mail.bg

http://www.hadzhidimovo.com/

Кмет на Община Хаджидимово
Людмил Аспарухов Терзиев

Добре дошли в сърцето на Югоизточните Балкани – кръстопът на най-древните европейски цивилизации.

Община Хаджидимово се намира в Югозападна България и е една от съставните общини на Област Благоевград. Общината има 15 населени места с общо население 9 981 жители (01.02.11 г.).

Община Хаджидимово граничи с:

  • На Запад – Община Сандански;
  • На Север – Гоце Делчев и Гърмен;
  • На Изток – Община Сатовча;
  • На Юг – границата съвпада с държавната граница на България с Гърция.

Територията на общината обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид на Западните Родопи, и част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места. Разполага със добър природен потенциал и висок биоклиматичен потенциал.

Центърът на общината – град Хаджидимово, отстои на 115 km от областния център – град Благоевград, на 212 km от столицата – град София, на 161 km от гр. Пазарджик (през Якоруда и Юндола), на 199 km от Пловдив и на 17 km от държавната граница с Република Гърция (ГКПП Илинден).

Административен център на Община Хаджидимово – град Хаджидимово.

Към момента в община Хаджидимово има 5 функциониращи училища и 3 целодневни детски градини, в които се възпитават подрастващите поколения. В общинския административен център се намира СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, което от скоро се помещава в нова, oборудвана с най-съвременни зали и кабинети, 4-етажна сграда.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 0 / 5. Брой гласове: 0