Общините в Република България

Община Царево

Община Царево Царево, ул. Хан Аспарух №36
059055010
tsarevo@dir.bg
http://www.tzarevo.net

Община Царево - кмет

Кмет на Община Царево.

инж. Георги Иванов Лапчев

Община Царево се намира в Югоизточна България е една от съставните общини на област Бургас.

Общината заема най-югоизточната част на област Бургас. С площта си от 513,402 km2 заема 7-мо място сред 13-те общини на областта, което съставлява 6,63% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

  • На Север – Община Приморско;
  • На Запад и Югозапад – Община Малко Търново;
  • На Юг – Република Турция;
  • На Изток и Североизток – Черно море.

Община Царево

Релефът на общината е преобладаващо ниско- и средно планински. Заема части от североизточните разклонения на планината Странджа. Между долината на река Велека на север и граничната Резовска река на юг се простира от запад на изток Граничния рид на планината с най-висока точка връх Ходжата (326 m), разположен южно от село Бродилово. Северно от долината на Велека в пределите на общината попадат източните части на северния странджански рид Босна с максимална височина връх Папия (502 m), разположен северно от Бродилово. По крайбрежието на Черно море, в района на всички населени места има малки равнинни участъци, заети от обработваеми земи.

Общината се състои от 13 населени места.

Цялата територия на общината попада в Черноморския водосборен басейн. Главната река е Велека, която с цялото си долно течение протича през средата на общината от запад на изток и я разделя на две половини. В най-южната част, по границата с Турция преминава най-долното течение на Резовска река. Най-северната част на общината се отводнява от средното и долно течение на Китенска река (Караагач, Орляшка река).

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.2 / 5. Брой гласове: 186