Общините в Република България

Община Якоруда

Якоруда, ул. “Васил Левски” № 1

074422328

oba_yda@abv.bg

  http://yakoruda-municipality.bg/

Кмет на Община Якоруда.
Инж. Нуредин Мусов Кафелов
Дата на раждане: 01 Януари 1958г., гр. Якоруда
Образование: Висше
Семейно положение: Женен

Община Якоруда е разположена в североизточната част на област Благоевград върху площ от 339,3 кв. км. Граничи с общините Самоков и Костенец от Софийска област, Белово и Велинград от област Пазарджик и община Белица. Общината е съставена от осем населени места – общинският център гр. Якоруда и седем села, разположени в югоизточната част на общината (с. Аврамово, с. Бел камен, с. Бунцево, с. Конарско, с. Смолево, с. Черна Места, с. Юруково и гр. Якоруда).Броят на населението към 15.06.2017 г. е 10 907 жители: с. Аврамово – 737, с. Бел камен – 574, с. Бунцево – 539, с. Конарско – 963, с. Смолево – 557, с. Черна Места – 415, с. Юруково – 1 191 и гр. Якоруда – 5 931

Общината се намира в най-североизточната част на област Благоевград и с площта си от 339,276 km2 заема 10-то място от 14-те общини на областта, което съставлява 5,26% от площта на областта. Граничи с 5 други общини:

  • На Запад и Юг – община Белица;
  • На Север – Община Самоков и Община Костенец на Софийска Област;
  • На Изток – Община Белово и Община Велинград на Област Пазарджик.

Територията на община Якоруда се характеризира с планински и полупланински релеф, обхващащ части от Рила и Западните Родопи, както и тясната долина в горното течение на р.Места. Средната надморска височина е 1603м., а средният наклон на терена е 11,1%, което влияе неблагоприятно върху общоикономическото и инфраструктурното развитие на общината, както и върху развитието на селищната мрежа.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 5 / 5. Брой гласове: 131