Общините в Република България

Община Чепеларе

гр. Чепеларе, ул. „Беломорска“ 44Б
03051/8280/
mail@chepelare.bg
chepelare.org

Кмет на Чепеларе

Име: БОРАН ХАДЖИЕВ

За Чепеларе

Община Чепеларе се намира в централната част на Родопите, по горното течение на река Чепеларска, при средна надморска височина 1150 метра и територия 375 кв.км.

В околностите на Чепеларе са разкрити тракийски некрополи и селища от XIII в. пр. Хр. През V-VI в. от север идват славянски племена, доказателство за което е разкритото славянско селище в рамките на сегашното Чепеларе, съществувало на това място до XIV в., и по всяка вероятност унищожено от нахлуващите османски турци. По пътя на славяните по-късно идват и българите.

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОТ 08:30 ч. ДО 17:30 ч.
БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ – всеки работен ден гр. Чепеларе
Ул. „Васил Дечев” №42
Тел. 03051/81 26,  0882 388 126 Факс: 0882 398 126

Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация (Приложение № 1 от Вътрашните
правила за достъп до обществена информация, създадена или съхранявана от Община Чепеларе), се подават в
Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Чепеларе.
Писмени заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се подават и по пощата или куриер,
изпратени на адреса на Община Чепеларе, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно чл. 25, ал. 1
от ЗДОИ.

За писмени се считат и заявленията получени в Община Чепеларе на публикуваните в интернет страницата и на
информационното табло за кореспонденция факс или електронната поща на Общината:  mail@chepelare.bg  ,
когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ.
Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в ЦАО, които ги
представят в писмена форма (Приложение № 2 от Вътрашните правила за достъп до обществена информация,
създадена или съхранявана от Община Чепеларе) и ги регистрират в системата за докоментооборот и
докладват по установения ред.

Спорт

 • Спортен клуб ски алпийски дисциплини „Рожен”
 • Спортен клуб „Биатлон” – Чепеларе
 • Спортен клуб по сноуборд „Амер Спортс” – Чепеларе
 • Спортен клуб по тенис на маса „Амер-Спортс”
 • Спортен клуб футбол
 • Спортен клуб „тенис – Чепеларе”
 • Спортен клуб „Будока – България”
 • Спортен клуб хандбал „Зареница”
 • Спортен клуб „Рожен – ветерани”
 • Младежки екстремен туристически еко клуб „Скален орел”
 • Мотоклуб Чепеларе
 • Спортен клуб алпинизъм „Перелик”

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.4 / 5. Брой гласове: 187