Общините в Република България

Община Оряхово

Община Оряхово „Андрей Чапразов“ №15
09171/4702; 4703
 mail@oriahovo.bg
https://www.oriahovo.bg/

Кмет на община Оряхово

Росен Жеков Добрев

Средновековната крепост “Камъка” – гр. Оряхово

Намира се на 600 м западно от град Оряхово. Изградена е през ІХ в. като част от дунавската укрепителна система на Първата българска държава. В периода ХІІ-ХІV в. е подновена и има ролята на важно защитно съоръжение. Продължава да се използва и след падането под османско робство до края на ХV в.

Население

Създадена на Неделя, 16 Май 2010

Общият брой на населението в Община Оряхово възлиза на приблизително 12 000 жители. Трайното намаление на броя на населението характерно за страната запазва своята тенденция и за община Оряхово. Намалява населението, както в общинския център, така и малките села в общината. Населението в общината е намаляло значително.

История

Създадена на Неделя, 16 Май 2010

Град Оряхово е разположен в живописна хълмиста местност на десния бряг на река Дунав. Историческата памет е съхранила имена от различни епохи – Врхов, Орезов, Ореов, Рахово и Оряхово от 1886 г.

Районът на гр. Оряхово е обитаван от дълбока древност. Проведените археологически проучвания доказват съществуването на селища от всички исторически епохи – от ранния неолит до късното средновековие.

Географско положение

Създадена на Неделя, 16 Май 2010

Дунавската хълмиста равнина е най-северната геоморфоложка област на Република България. Въз основа на своите различия тя се разделя на три подобласти, като една от тях е Западната (Ломско-Оряховска) низина. Тя има предимно равнинен характер. Топографската ѝ повърхнина е слабо наведена на североизток.

Общински съвет:

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.4 / 5. Брой гласове: 186