Общините в Република България

Община Вълчи Дол

Община Вълчи Дол Вълчи дол, Пл. Христо Ботев №1

051618980

ooba_valchidol@mail.bg

http://www.valchidol-bg.com

 

Община Вълчи дол

Кмет на Община Вълчи Дол

Георги Минчев Тронков

Роден на 18 ноември 1964 година в град Вълчи дол. Завършва образованието си в града. Професионалната си реализация осъществява в сферата на частния бизнес. 10 години е общински съветник, като през последните 2 мандата е председател на Общинския съвет.

Община Вълчи дол се намира в Североизточна България, област Варна.

Общината се намира в най-северозападната част на област Варна. С площта си от 472,518 km2 заема 3-то място сред 12-те общини на областта, което съставлява 12,35% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

  • На Югоизток – Община Аксаково и Община Суворово;
  • На Югозапад – Община Ветрино;
  • На Запад – Община Нови пазар от Област Шумен;
  • На Северозапад – Община Никола Козлево от Област Шумен;
  • На Север и Североизток – Община Добрич-селска от Област Добрич.

Релефът на общината е хълмисто-равнинен, с плоски и загладени хълмове, с недълбоки долини с полегати склонове. В западната част се простират крайните източни разклонения на Лудогорското плато с максимална височина 337 m, разположена западно от село Генерал Колево. Останалата източна половина е заета от най-южните части на Добруджанското плато, като тук надморската височина рядко надхвърля 250 m. Югоизточно от общинския център Вълчи дол е най-ниската точка на общината – 178 m.

Цялата територията на общината се отнася към Дунавския водосборния басейн. От юг-югозапад на изток-североизток, през средата на общината със своето средното течение протича река Карамандере, ляв приток на Суха река, която от своя страна се влива като суходолие в река Дунав на румънска територия.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4 / 5. Брой гласове: 85