Общините в Република България

Община Аврен

Община Аврен Аврен, ул. Тодор Ноев №8
059055010
kmet@avren.bg
http://www.avren.bg

 

Община Аврен - кмет

Кмет на Община Аврен.
Емануил Младенов Манолов
Роден на: 20 февруари 1978 г. в гр. Варна
Образование: ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр.Шумен-Специалност „История“
Професионален опит:  Кариерата си е започнал в общинската администрация в Аврен, където работи 2 години като главен специалист и младши експерт в сферата на културата и спортните дейности.
От 2006 г. до 2010 г. е старши експерт в Бюрото по труда в Аврен.
От 8 юни 2010 г. е директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Варна.
Община Аврен-зам.кмет
Заместник кмет на Община Аврен.
Боян Владимиров Георгиев
Направление: „Инвестиционна политика, устройство на територията, общинска собственост и транспорт“
Роден на:
 18 септември 1974 г.  в  гр. Варна.
Образование: ШУ „Константин Преславски“ гр. Шумен, степен магистър специалност „Социални дейности“
Семейно положение: семеен, с две деца
Професионален опит: На местните избори през 2007 г. е избран за общински съветник от ПП ГЕРБ,
от 2009 г. е технически ръководител на ВиК – Аврен до ноември 2011 г.
Община Аврен се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на област Варна.

Общината попада в източната част на област Варна. С площта си от 353,776 km2 заема 6-то място сред 12-те общини на областта, което съставлява 9,24% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

  • На Юг – Община Долни Чифлик;
  • На Запад – Община Провадия;
  • На Северозапад – Община Девня;
  • На Север – Община Белослав и Община Варна;
  • На Изток – Черно море.

obshtina-avren

Община Аврен

 

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4 / 5. Брой гласове: 115