Общините в Република България

Община Ветрино

Obstina Vetrino Ветрино, ул. Георги Раковски №24

051618980

wetrino@yahoo.com
http://www.vetrino.bg

 

Община Ветрино-кмет
Кмет на Община Ветрино.

 Д-р Димитър Колев Димитров

Роден на 28 юни 1969 г. в с. Ветрино.

Основно образование – СОУ „Христо Ботев“ с.Ветрино.

Средно образование – Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги   Павлов“ гр. Добрич.

Висше образование – Тракийски Университет Ст.Загора.

По професия Димитър Димитров е ветеринарен лекар. Владее руски, английски и немски.

Семеен, с две деца.

Заместник кмет на Община Ветрино.

Ирина Минкова Маджарова

Родена на 29 януари 1963г. в гр.Провадия.

Средно образование – ЕСПУ „Димитър Благоев“ гр. Провадия.

Висше образование – „Икономика на кооперациите“ УНСС -гр. София,

„Икономика“ Шуменски Университет, „Епископ Константин Преславски“

Следдипломна квалификация, „Социален мениджмънт“ УНСС София.

Професионален опит:

1981 -1991г. АПК „Дружба“ с. Ветрино.

1991-1999г. „Социални грижи“ с. Ветрино.

1999г. – 2009г. Заместник Кмет на Община Ветрино.

2009-2011г. ОС „Земеделие“ гр. Провадия.

Семейна, с две деца.

Община Ветрино се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Варна. Общината има 10 населени места с общо население 5 525 жители (2011г.)

Населени места в община Ветрино: Белоградец, Ветрино, Габърница, Доброплодно, Млада Гвардия Момчилово, Невша, Неофит Рислки, Средно село ,Ягнило.

Общината попада в западната част на област Варна. С площта си от 292,333 km2 заема 7-мо място сред 12-те общини на областта, което съставлява 7,64% от територията на областта.

Границите й са следните:

  • На Североизток – Община Вълчи дол;
  • На Изток – Община Суворово;
  • На Югоизток – Община Девня;
  • На Юг – Община Провадия;
  • На Югозапад – Община Каспичан от Област Шумен;
  • На Запад – Община Нови Пазар от Област Шумен.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 3.9 / 5. Брой гласове: 105