Общините в Република България

Община Момчилград

Момчилград, ул. 26-ти декември №12

036316051, 036317841

presamg@gmail.com

http://momchilgrad.bg

Населени места

Село Ауста
Село Багрянка
Село Балабаново
Село Биволяне
Село Вряло 

Село Върхари
Село Горско Дюлево
Село Груево
Село Гургулица
Село Девинци

Кмет на Община Момчилград.

Илкнур Кязим Мюмюн е родена през 1977 година в село Млечино, община Ардино. През 1998 година се дипломира в ПУ „Паисий Хилендарски”, филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали със специалност български език, турски език и физическа култура с образователна степен – професионален бакалавър. Придобива бакалавърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали в периода 1998 – 2001 г. 

 В периода от 1998 до 2008 година е учител по турски език в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в с. Груево, община Момчилград.
 От 2008 до 2013 година е учител в ЦДГ в община Момчилград.
 През 2014 година започва работа като главен експерт в Дирекция „Бюро по труда“ в Момчилград.
 Зад гърба си Илкнур Кязим има три поредни мандата като общински съветник от 2007 до 2019 година. Председател е на женското дружество на ДПС в община Момчилград.
 На 27 октомври е избрана на първи тур за кмет на община Момчилград.
ГЮЛЮЗАР ИСМАИ
Заместник-кмет на Община Момчилград
Ресор: Образование, култура, спорт, туризъм, здравеопазване, младежки и социални дейности
 Гюлюзар Исмаил е родена през 1973 година. Семейна, с две деца. Завършила е бакалавърска степен по специалността „Математика и физика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 1994 година, а след това магистратура по същата специалност през 1998 година. Има придобити V, IV и III професионални квалификационни степени като учител и директор на училище. През 2007 г. завършва магистратура по специалността „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“.

Започва работа като учител през 1994 г. Има 24 години педагогически стаж. От февруари 2008 до октомври 2009 година работи като старши експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието – Кърджали. През 2010 година работи като експерт в Община Момчилград. До началото на 2020 г. е директор на ОУ „Васил Левски“ в с. Равен. Председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ) – Общинска секция Момчилград.

АЙХАН ОСМАН 

Заместник-кмет на Община Момчилград

Ресор: Общинска собственост и икономически дейности

Айхан Осман е роден през 1979 година в Момчилград. Завършил е Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив. Има придобита квалификация „Мениджър“.

Избиран е 3 пъти за кмет на момчилградското село Соколино – през 2011 г., 2015 г. и 2019 г.

Заместник председател е на Общинския съвет на ДПС – Момчилград.

Говори английски език. Женен е, има две деца.

 

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 0 / 5. Брой гласове: 0

Може да видите също: