Общините в Република България

Община Кирково

Кирково, ул. Дружба 1
03679 20 16
kirkovooba@gmail.com
https://www.kirkovo.bg/

Кмет на Община Кирково

Шинаси Мехмед Сюлейман

Дата и място на раждане:
24.09.1972 г.  –  гр.Пловдив

 

Образование:
2001 г.-2003 г. – ВТУ, Финанси,Магистър
1994 г.-2000 г. – ПУ, Физика и Математика, Бакалавър
1987 г.-1991 г. – ТМТ гр.Кърджали – Специалност „Уредостроене”

 

Трудов стаж:
1991 г.-1993 г. – Военна служба
1997 г.-1999 г. – Учител, Директор на ОУ с.Шопци
1999 г.-2003 г. – Кмет на кметство
2003 г.-2015 г. – Председател на ОбС
2015 г.-до момента – Кмет на Община Кирково

Община Кирково е създадена на 26.03.1914 год., като Селско общинско управление – Кирково, Гюмюрджинска околия.Многобройните административно-териториални реформи я водят на околийско подчинение към Смолян, Крумовград, Момчилград.

След 9.09.1944 год. е преобразувана в Селски общински народен съвет Кирково.

При образуването на общината е имало само един кмет Мехмед Юсеинов.В последствие се назначава бирник за събиране на данъците от населението, с течение на времето се назначава и секретар – писар.

През 1956 г. Общината е присъединена към Кърджалийска област, а след 1979 г. съществува като Селищна система Кирково.

От 1987 г. Общината обединява трите селищни системи Кирково, Подкова и Бенковски с председател Наско Караджов.През 1990 г. се назначава Временна изпълнителна управа с Председател на Временната управа Иво Младенов.

През 1991 г. за кмет е избран Мустафа Емин, а за Председател на ОбС Али Юсеин.С провеждането на местни избори през 1995 год.

Мустафа Емин е избран за втори мандат, а председател на ОбС е Фатме Хасан.

На изборите през 1999 год. за кмет е избран Валентин Манев с председател на ОбС Назиф Юсеин.

От  2003 г. до 2011г. кмет на община Кирково е Шукран Идриз. На изборите през октомври 2011г. за кмет на община Кирково е избран инж.Сали Бекир Рамадан. Председател на Общинския съвет е Шинаси Сюлейманов.Общинският съвет се състои от 29 общински съветници.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.4 / 5. Брой гласове: 186