Общините в Република България

Община Ситово

Ситово, ул. Трети март №72
086882213
sitovo@sitovo.bg
http://www.sitovo.bg/

Територията на Община Ситово е била населявана от най-стари времена. За това свидетелстват останалите паметници от най- различни етноси и култури.

В района на с. Ситово край селата Гарван, Поляна и Слатина се намират селищни могили от енеолитната (с предположение и от неолитната) епоха. Също в този район край селата Добротица, Ирник, Искра, Поляна, Ястребна, Нова Попина, Ситово и Любен се намират надгробни могили от тракийската предримска епоха.

През VІ-ти век при идването на славяните на Балканския полуостров са били образувани много славянски селища. Едни от тях са тези край с. Гарван и Попина. И при двете селища са открити некрополи.

Тези селища съществуват и по времето на Първата българска държава (осн. 681 г.). Други такива селища се намират край селата Ситово, Слатина и Добротица.

На територията на Община Ситово има открити и проучени археологични обекти и исторически паметници, които дават определен културен исторически облик на района.

  • Селищни могили – с. Гарван – в местността Кривана, с. Поляна и с. Слатина на 1,6 км в местността Калфа;
  • Надгробни могили – на територията на общината са открити 34 с тракийски произход. Разположени са вкупом по 3-4 скали в с. Добротица, Ирник, Искра и Ситово;
  • Некрополи – с. Гарван, Ситово , Попина, които все още са непроучени;
  • Антична крепост – в с. Гарван – на 4 км северна посока от селото, в местността „Кючюк гюл“ и „Кала“. Античната крепост има форма на триъгълник с притъпен връх, което е доказателство за вероятния и римски произход.

 

Дата и място на раждане – 06 октомври 1971 г. в с. Искра
Семейно положение – семеен, с  1 дете
Образование – висше, специалност „Български език, литература и история“

Професионална биография:

В системата на социалното подпомагане:
2000 г. – 2003 г. – Социален работник;
2003 г. – 2007 г. – Началник отдел;
до 2012 г. – Главен експерт.

Допълнителна информация:

Член на ДПС от 1992 г., заемал длъжността „Председател на ОБС“ на МДПС в община Ситово.

Севджан Джелил Адем

Заместник-Кмет

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И „УТКР“

Еда Самиева

Заместник-Кмет

ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Андриан Димитров Андреев
Секретар

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 0 / 5. Брой гласове: 0