Общините в Република България

ОП „Общински пазари“ – Пловдив

Пловдив, ул. „Ангел Кънчев“ 3

032/623504

op_opt@abv.bg

www.pazari-plovdiv.com

Общинско предприятие „Общински пазари“ е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. на Общински съвет – Пловдив с наименование „Общински пазари и тържища“, на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 187 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 12 от 02.07.1997 година.

 

Адресът на управление на Предприятието е ул. „Ангел Кънчев“ № 3, гр. Пловдив.

Предприятието е създадено с цел ефективно използване и поддържане на пазари.

Предприятието има за предмет следните дейности:

  • Организиране, експлоатация и поддържане на общинските пазари за селскостопански и промишлени стоки на територията на Община Пловдив;
  • Организиране и провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на общинско имущество – частна общинска собственост, свързано с дейността на общинското предприятие със Заповед на Кмета на Община Пловдив;
  • Съпътстващи услуги, транспортна дейност, както и всички други стопански дейности, които не са изрично забранени от закона.

Списък на общинските пазари, стопанисвани от ОП „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ гр. Пловдив
Пазари за плодове и зеленчуци:

Четвъртък пазар – до пл. „Съединение”;
Пазар Гребна база – район „Западен“ , до парк „Отдих и култура“.
Понеделник пазар – район Централен, пл. Понеделник пазар;
Пазар „Тракия 1” – район „Тракия”, до Хлебозавода;
Пазар „Тракия 2” – район „Тракия”, до Католическата църква;
Пазар „Олга Скобелева”, район Източен,
ул. „Босилек” – ул. „Вратцата”;
Пазар „Чайка” – район Източен, до ВСИ – „Мак Доналдс”;
Пазари за цветя:

Пазар Гробищен парк – район Централен, до Централни гробища;

ОБНОВЕН ЦВЕТАРСКИ СЕКТОР НА „ЧЕТВЪРТЪК ПАЗАР“

ОБНОВЕН ЦВЕТАРСКИ СЕКТОР НА ПАЗАР „ГРЕБНА БАЗА“

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.6 / 5. Брой гласове: 59