Общините в Република България

Община Долна Митрополия

Община Долна Митрополия

Работно време:
Общинска администрация – от 8:30 до 17:00ч. (Обедна почивка от 12:30 до 13:00ч.)
Административен център за обслужване на граждани от 8:30 до 17:00ч.

Адрес: гр. Долна Митрополия, пк 5855, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ 39
тел: 06552/24-11
064/680 704 – Факс
06552/20-48 – Данъчна служба
0659/98810 – Централа

  • e-mail: kmet@dolnamitropolia.egov.bg
  • e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
  • e-mail: за получаване на електронни и сканирани документи – dolnamitropolia@el-soft.com
  • website: https://dolnamitropolia.com/

Община Долна Митрополия се намира в границите на административна област Плевен. Разположена е в централната част на Северна България, в сърцето на Дунавската равнина.Заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток – с Плевен и Гулянци, на запад – с Кнежа и Оряхово, на юг – с Плевен и Долни Дъбник.

Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места – 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия – 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 0 / 5. Брой гласове: 0