Общините в Република България

Община Аврен

Община Аврен

Официален адрес за кореспонденция:

с.Аврен 9135, област Варна,ул.“Тодор Ноев“ № 8

Телефон: + 359 5106 700; + 359 5106 226
E-mail: avren@infotel.bg
URL: http://avren.bg/

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯТА АВРЕН

Понеделник -Петък

  • От 08:30 до 12:30 часа
  • От 13:00 до 17:00 часа

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ

Понеделник -Петък

    • От 08:30 до 17:00 часа

Община Аврен се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на област Варна. Общината попада в източната част на област Варна. С площта си от 353,776 km2 заема 6-о място сред 12-те общини на областта, което съставлява 9,24% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

  • на юг – община Долни чифлик;
  • на запад – община Провадия;
  • на северозапад – община Девня;
  • на север – община Белослав и община Варна;
  • на изток – Черно море.

Близо 2/3 от територията на общината, в източната част се заема от Авренското плато (Момино плато) с най-висока точка връх Пейкови ниви (329 m), разположен на 1,5 km на северно от общинския център село Аврен. Останалата, западна част на общината е равнинна и се заема от широката и плоска Синделска низина, обхващаща част от долини на реките Провадийска и Камчия, които в района на селата Дъбравино и Юнак се сближават на около 3 km.

Цялата територия на общината попада в Черноморския водосборен басейн. Основните реки са две: на юг долното течение на Камчия с множество къси леви притоци идващи от Авренското плато и на запад и северозапад – най-долното течение на Провадийска река.

Климатът на общината е умереноконтинентален, със значително влияние на Черно море.

Туризъм

 

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 0 / 5. Брой гласове: 0